Oferujemy:

  • Projektowanie sieci telekomunikacyjnych
  • Nadzorowanie robót telekomunikacyjnych
  • Kierowanie robotami telekomunikacyjnymi
  • Doradztwo telekomunikacyjne

+48 504 016 443
teleprojekt@data.pl

Zrealizowane nadzory

Wykaz wykonanych nadzorów inwestorskich:

Lp. 
Data realizacji
Zadanie Inwestor/Zamawiający
1. 2009 Przebudowa urządzeń teletechnicznych kolidujących z modernizacją nawierzchni ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim
2. 2009 Przebudowa sieci teletechnicznej Telefonii Dialog S.A. na ul. Kopernika w Sztumie. Urząd Miasta w Sztumie
3. 2009 Przebudowa urządzeń teletechnicznych kolidujących z modernizacją drogi krajowej A1 w m. Subkowy GDDKiA w Gdańsku
4. 2009 Przebudowa urządzeń teletechnicznych kolidujących z modernizacją ulicy Mostowej w Tczewie ZDP Tczew
5. 2010/2011 Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Tczewie, w celu poprawy bezpieczeństwa układu drogowego, stanowiącego dojazd do węzła A-1 „Stanisławie” ZDP Tczew
6. 2010/2011 Budowa kanalizacji teletechnicznej na ul.Spółdzielczej w Tczewie I Etap dla potrzeb Urzędu Miasta w Tczewie  UM Tczew
7. 2011  Budowa kanalizacji teletechnicznej przy ulicy Podmurnej w Tczewie - dla potrzeb UM Tczew UM Tczew
8. 2011 Przebudowa urządzeń teletechnicznych kolidujących z modernizacją drogi krajowej nr 20 w m.Łubiana  GDDKiA w Gdańsku 
9. 2011 Budowa kanalizacji teletechnicznej przy ulicy Saperskiej w Tczewie - dla potrzeb UM Tczew UG Starogard Gdański
10. 2011 Przebudowa urządzeń teletechnicznych kolidujących z modernizacją ulicy Mickiewicza w Pelplinie Starostwo Pow. w Tczewie
11. 2011 Przebudowa urządzeń teletechnicznych kolidujących z modernizacją ulicy Kwiatowej i Południowej w Kokoszkowach UG Starogard Gdański
12. 2012 Przebudowa urządzeń teletechnicznych kolidujących z modernizacją drogi gminnej Kistowo-Kistówko-Chojna. UG Sulęczyno
13. 2012 Przebudowa urządzeń teletechnicznych kolidujących z modernizacją ulicy Obrońców Tczewa  UM Tczew 
14. 2012 Budowa kanalizacji teletechnicznej na ul.Spółdzielczej w Tczewie II Etap dla potrzeb Urzędu Miasta w Tczewie UM Tczew
15. 2012 Przebudowa urządzeń teletechnicznych kolidujących z modernizacją ulicy Klasztornej w Kartuzach UM Kartuzy
16. 2012 Przebudowa urządzeń teletechnicznych kolidujących z modernizacją drogi gminnej w miejscowości Łebno.   UG Szemud
17. 2013  Budowa chodnika wraz z ciągiem pieszo jezdnym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 218 od miejscowości Karczemki do miejscowości Dobrzewino - branża teletechniczna ZDW Gdańsk
18. 2013 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektem budowy drogi gminnej relacji Sierakowice – Piekiełko - Puzdrowo UG Sierakowice
19. 2014 Przebudowa ulicy Sambora w Tczewie -  branża teletechniczna UM Tczew
20. 2014 Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Tczewie - branża teletechniczna UM Tczew
21. 2014 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską w Tczewie - branża teletechniczna UM Tczew
22. 2015 Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej w Tczewie - branża teletechniczna UM Tczew
23. 2014/2015 Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z zespołu turbin wiatrowych wraz z infrastruktura techniczna – branża teletechniczna EOLICA Postolin Sp. z o.o.
24. 2015 Budowa drogi gminnej Pręgowo-Bielkówko etap I UG Kolbudy
25. 2015 Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla – odcinek drogi wojewódzkiej nr 522 Kamienna – Prabuty - branża teletechniczna ZDW Gdańsk
26. 2016 Budowa Obwodnicy Miasta Kartuzy ZDW Gdańsk
27. 2016 Przebudowa ul.Jedności Narodu w Tczewie ZUK Tczew
28. 2016 Przebudowa ulicy Kościuszki w Starogardzie Gdańskim UM Starogard Gdański
29. 2016 Budowa drogi gminnej Jabłowo - Owidz UM Starogard Gdański
30. 2016 Przebudowa ulicy Dworcowej i Dąbrowskiego w Nowym Dworze Gdańskim UM Nowy Dwór Gdański
31. 2017 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 22 w Województwie Pomorskim w miejscowości Sucumin. GDDKiA o/Gdańsk
31. 2017 Przebudowa drogi dojazdowej do firmy Koral w Tczewie ( Etap 1 ). ZUK Tczew
31. 2017 Przebudowa ulicy Puławskiego w Tczewie. ZUK Tczew
31. 2017 Przebudowa ulicy Kościuszki w Starogardzie Gdańskim ( Etap 2 ). UM Starogard Gdański
31. 2017 Budowa drogi nr 152024G na odcinku Szklana Jelonko oraz rozbudowa drogi nr 152027G na odcinku Sierakowska Huta - Jelonko w Gminie Sierakowice. UG Sierakowice
32. 2018  Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin – Knybawa GDDKiA o/Gdańsk 
33. 2018 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn – Prabuty ZDW Gdańsk
34. 2018 Rozbudowu drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański ZDW Gdańsk
35. 2018 Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim, UM Starogard Gdański
36. 2018 Rozbudowa węzła integracyjnego - przebudowa ulicy Gdańskiej w Tczewie (etap II i III), budowa systemu tras rowerowych; przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie (etap III), budowa ulicy Orzeszkowej. ZUK Tczew
37. 2019 Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin – Knybawa GDDKiA o/Gdańsk
38. 2019 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn – Prabuty ZDW Gdańsk
39. 2019 Rozbudowu drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański ZDW Gdańsk
40. 2018-2019 Budowa budynku Sądu Rejonowego wraz z infrastrukturą zewnętrzną, Tczew, Aleja Zwycięstwa Sąd Apelacyjny w Gdańsku
41. 2018-2020 Budowa budynku Sądu Rejonowego wraz z infrastrukturą zewnętrzną, Wejherowo, ul. Wniebowstąpienia Sąd Apelacyjny w Gdańsku
42. 2018-2020 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku od granicy województwa do Ustki ZDW Gdańsk
43. 2020 Budowa, rozbudowa i przebudowa ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Karczykowskiego oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Gowidlino Gmina Sierakowice
44. 2019-2020 Rozbudowie parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego w ramach projektu: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi – rozwój infrastruktury dla transportu multimodalnego ZUK Tczew
45. 2021 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie, Etap I Godziszewo Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie, Etap II Rukosin, Turze Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna – Krynica Morska, Etap III ZDW Gdańsk
46. 2021 Wykonanie przebudowy ulic dla zadania „Rewitalizacja – poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu zadworcowego na osiedlu Zatorze” w Tczewie – etap II i III ZDW Tczew
47. 2021 Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku: Słupsk – Bożepole Wielkie zadanie 4 w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem)” – w charakterze weryfikatora dokumentacji projektowej specjalności : teletechnicznej GDDKi A o/Gdańsk
48 2021 - 2022 Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku: Słupsk – Bożepole Wielkie zadanie 4 w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem)” – w charakterze weryfikatora dokumentacji projektowej specjalności : teletechnicznej GDDKiA o/Gdańsk
49 2022 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim – przebudowa ulicy Pelplińskiej i Pomorskiej na rondo.Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w Starej Kiszewie. ZDW Gdańsk
50 2022 Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Starogard Gdański – Swarożyn.Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Cisy – Malbork. GDDKiA o/Gdańsk
51 2022 Rewitalizacja – przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Tczewie.Przebudowa ulicy Ceglarskiej w Tczewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.Przebudowa ulicy Zygmunta Starego na Osiedlu Prątnica w Tczewie. ZUK Tczew

Nasi partnerzy